De kascommissie

Het Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het ten uitvoer brengen van de vergaderbesluiten en is als zodanig dus ook verantwoordelijk voor het beheren van de financiën. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (soms zelfs binnen vijf maanden, afhankelijk van het modelreglement), legt het Bestuur een jaarverslag voor aan de vergadering van eigenaren.

Voorafgaand aan de vergadering wordt het jaarverslag gecontroleerd door de Raad van Commissarissen, een accountant of door tenminste twee door de vergadering van eigenaren benoemde leden die niet tot het Bestuur behoren; de kascommissie.

De kascommissie doet in de vergadering van eigenaren verslag van haar bevindingen en adviseert de vergadering om het jaarverslag al dan niet goed te keuren en het Bestuur decharge te verlenen. Het is dus niet de kascommissie die goedkeurt; de kascommissie controleert en adviseert de vergadering van eigenaren.

Om de kascommissie in staat te stellen een gedegen onderzoek te doen naar het gevoerde financiële beleid, is het Bestuur verplicht om de gevraagde inlichtingen te verschaffen en inzage te verschaffen in alle onderliggende stukken van de boekhouding.

kascommissie

‘De kascommissie’ of ‘de commissie’?

De term kascommissie dekt eigenlijk niet de lading van de functie zoals die is bedoeld in de wet. Het is aan de kascommissie niet uitsluitend om vast te stellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is, ook het signaleren en rapporteren van risico’s op het gebied van de administratie maar ook over het algehele beleid.

In het verslag kan een uitgave op een juiste manier administratief zijn verwerkt maak als die uitgave buiten de instemming van de vergadering van eigenaren is gedaan dan heeft de kascommissie de taak om daarvan ook melding te doen.

Artikel 48 lid 2 BW

“De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in het tweede lid van zin 1 en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit” De tweede zin van lid 1 noemt de stukken: “de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting”. Deze stukken worden gezamenlijk het jaarverslag genoemd.

Tags:

kascommissie, artikel 48, accountant, alv, jaarverslag, bestuur, boekjaar, kascontrole, accountantsverklaring, algemene ledenvergadering

We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.