De splitsingsakte van een VvE

Splitsingsakte VvE

U bent gezamenlijk eigenaar van het pand waarvan u voor het eigen gebruik een gedeelte hebt aangeschaft, oftewel het gedeelte waar u in woont. Over de inrichting en het onderhoud van dat eigen gedeelte van het gebouw beslist u in principe zelf. Om te zorgen dat de gezamenlijke besluiten over de inrichting en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten goed verloopt, biedt de wet, de splitsingsakte, het modelreglement en eventueel het huishoudelijk reglement, hiervoor de regels en richtlijnen.

De afzonderlijke appartementen - de zelfstandige juridische eenheden - in een appartementencomplex ontstaan door splitsing. Hiervoor wordt door een notaris de splitsingsakte opgesteld. Bij de aankoop van een appartement ontvangt u, naast de eigendomsakte ook deze splitsingsakte. De splitsingsakte met het bijbehorende splitsingsreglement is het juridisch fundament van een appartementengebouw.

Voor de appartementseigenaar is het van belang om te weten wat er in de splitsingsakte staat omdat hierin de regels staan omschreven die bepalen wat de rechten en plichten zijn binnen de VvE. De bij de splitsingsakte behorende splitsingstekening geeft de begrenzing aan van de delen die privé zijn en de delen die gemeenschappelijk zijn.

Splitsingsakte en Modelreglement

Om het opstellen van een splitsingsakte te vergemakkelijken en om ervoor te zorgen dat de minimale vereisten in de akte worden opgenomen, is de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in 1973 gekomen met een modelreglement. Dit modelreglement is in 1983, 1992 en 2006 opgevolgd door vernieuwde exemplaren. Het reglement dat ooit toepasselijk is verklaard blijft dat, ongeacht of er daarna een nieuw exemplaar is verschenen. Het reglement kan geheel zijn opgenomen in de splitsingsakte, een zogenaamde integrale akte. Er wordt dan niet verwezen naar een reglement.

In de splitsingsakte, die beschouwd kan worden als de ‘grondwet’ voor appartementseigenaren, staat onder andere het aantal breukdelen dat iedere eigenaar heeft. Deze bepalen de mate waarin eigenaren meedelen in de kosten en baten van de vereniging van eigenaren. Ook staat in dit document het aantal stemmen dat iedere eigenaar heeft in de vergadering. Het aantal stemmen en het aantal breukdelen hoeven niet overeen te komen.

Splitsingsakte Bepalingen

Daarnaast staan in de splitsingsakte onder andere bepalingen omtrent:

  • de regels voor de jaarlijks op te stellen exploitatierekening en de door de eigenaren te storten bijdragen;
  • de regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gedeelten die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
  • de regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
  • de wijze van vergaderen;
  • de stemvereisten;
  • de gevaren waartegen het gebouw moet worden verzekerd;
  • de aanvullende bepalingen over gebruik, beheer en onderhoud van privé gedeelten.

Sinds de Appartementenwet van 1951 is de splitsing via een notariële akte verplicht en deze moet worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster waardoor iedereen kennis kan nemen van de inhoud.

In het modelreglement en de splitsingsakte zijn dus alle belangrijke zaken omschreven met betrekking tot het eigendom en daarom zijn ze van groot belang voor de VvE.

Splitsingsakte Tags:

splitsingsakte, modelreglement, gemeenschappelijke gedeelten, huishoudelijk reglement, splitsingsreglement, eigendomsakte, rechten en plichten, splitsingstekening, privé gedeelten, breukdelen, stemmen, appartementenwet

We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.