Onderhoud en Mjop VvE

De leden van een Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn gezamenlijk eigenaar van het gebouw en
hebben daarmee de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de gemeenschappelijke gedeelten. In de splitsingsakte staat precies omschreven welke gedeelten tot de privé-gedeelten en welke tot de gemeenschappelijke gedeelten behoren. Meestal behoren het dak, de gevels en de kozijnen tot de gemeenschappelijke gedeelten.
Wanneer een Vereniging van Eigenaren het onderhoud niet gezamenlijk organiseert, bijvoorbeeld bij  Verenigingen van Eigenaren die in een zogenaamde slapende toestand verkeren, dan zal het onderhoud door ieder lid afzonderlijk voor zijn of haar eigen gedeelte worden uitgevoerd. Of niet… Met als gevolg het ontbreken van uniformiteit (verschillende kleuren kozijnen) en achterstalligheid.

Verplichtingen voor de VvE

De wetgever heeft gemeend maatregelen te moeten treffen om dit probleem tegen te gaan. Sinds 1 mei 2005 is de wet van kracht geworden waarin het vormen van een reservefonds verplicht is gesteld. Dit reservefonds dient ter bestrijding de kosten voor toekomstig groot onderhoud en wordt daarom ook onderhoudsfonds, onderhoudsvoorziening of voorziening groot onderhoud genoemd.

Meerjarenonderhoudsplan (Mjop)

In het modelreglement van 2006 is het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan al opgenomen maar ook voor Verenigingen van Eigenaren waarvoor dit modelreglement niet geldt valt het aan te bevelen om een meerjarenonderhoudsplan op te (laten) stellen.
Zoals gezegd zijn de leden van een Vereniging van Eigenaren gezamenlijk eigenaar van het gebouw. In het meerjarenonderhoudsplan wordt van de gemeenschappelijke gedeelten de huidige staat van onderhoud weergegeven. De meeste onderhoudsactiviteiten hebben een bepaalde cyclus waarbinnen het onderhoud zich herhaalt. In een tijdlijn wordt uitgezet wanneer en tegen welke prijs welk onderhoud moet worden uitgevoerd. Zo kan er uitgerekend worden wat er jaarlijks moet worden gespaard zodat te zijner tijd het onderhoud kan worden bekostigd.

Tags:

onderhoud vve, onderhoudsplan, jaarplan, meer jaren onderhoudsplan, calamiteiten onderhoud, meer jaren onderhouds begroting, begroting groot onderhoud, meerjarenonderhoudsplan, dagelijks onderhoud, periodiek onderhoud, onderhoudsreserve, reservering onderhoud, dotatie groot onderhoud, conditiemeting, groot onderhoud

We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.